tuin.jpg
slideOverlay

Breaktanks!

Onderbreek uw waterleiding

Welkom bij GEP Breaktanks

Veilig drinkwater dankzij breaktanks conform EN1717

Een breaktank is een reservoir dat geplaatst wordt tussen de watermeter en één of meerdere aftappunten. Breektanks worden ook wel disconnectietanks, breaktanks of onderbrekingstanks genoemd. Dergelijke breaktanks worden toegepast waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is. De belangrijkste reden voor het gebruik van een disconnectietank is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet door aanwezigheid van stoffen bij eventuele terugstroming van het water. Daarbij dient men o.a. te denken bij slachterijen, mortuaria, tandartspraktijken, tuinberegening, irrigatie, laboratoria, drinkwaterbakken voor (pluim)vee, autowasserettes, wasserijen etc. Maar ook bij leidingsystemen met stilstaand water zoals sprinklersystemen, bluswater, etc. worden breaktanks toegepast. Ook op plaatsen waar men stoffen toevoegt aan het water, zoals bijvoorbeeld antibiotica, is men verplicht een onderbrekingstank te plaatsen tussen de drinkwateraansluiting en de binneninstallatie.

De breaktank dient dus als veiligheidsbuffer, die voorkomt dat vervuild water terug kan stromen in het leidingnet. De veiligheid van het drinkwaternet is daarmee gewaarborgd voor iedereen. De verplichting tot toepassing van een breaktank wordt meestal opgelegd door het waterleidingbedrijf. De breaktank bestaat naast een drinkwateraansluiting ook uit een pomp die zorgt voor de benodigde waterdruk achter de onderbrekingstank. Het type en soort pomp is afhankelijk van het aantal en type aftappunten. (kranen, veebakken, sproeiers etc.) Een goede berekening door een deskundige is daarom noodzakelijk. Een te kleine pomp brengt te weinig druk en water en een te grote pomp leidt tot een onnodig energieverbruik en een te hoge investering. Het volume van de breaktank wordt niet enkel bepaalt door de aftappunten en de pomp maar vooral door de drinkwatertoevoer. Die is op haar beurt weer afhankelijk van de waterdruk, leidingdiameter en vulkraan. Ook wat dat betreft is het dus zaak om het systeem juist te dimensioneren en door te rekenen. GEP is u daarbij graag van dienst.